MENU Filmová kancelář Plzeňského kraje

Plzeňský kraj podpořil filmovou tvorbu navýšením dotací

Také v letošním roce podpoří Plzeňský kraj vznik nových filmů, které se budou natáčet ve vybraných lokalitách kraje, a to ve spolupráci s Regionální Filmovou Kanceláří Plzeňského kraje. Z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji pro rok 2024“ bude podpořeno celkem 16 projektů částkou 6,5 mil. Kč. Natáčelo se již v květnu nové zpracování pohádky Zlatovláska v Horšovském Týně, natáčet se bude snímek Fúrie na téma šikany nebo Tichá pošta z období okupace. Podpora audiovizuální tvorby Plzeňským krajem v roce 2024 vzrostla ve srovnání s předchozími dvěma lety o 1,5 mil. Kč.

„V letošním roce jsme se rozhodli opět navýšit finanční podporu pro tvůrce filmových snímků, kteří se do Plzeňského kraje stále častěji vrací. Není třeba zmiňovat seriál Policie Modrava, který nabízí překrásnou Šumavu, Kašperské Hory a Sušici a divácky je stále velmi úspěšným. Pozvánkou do našeho kraje je i pohádka Princezna zakletá v čase 2 natáčená na Gutštejně nebo loni podpořená minisérie Král Šumavy. Neumím si přestavit lepší cestu, jak představit zajímavá místa Plzeňského kraje než je filmové plátno s poutavým příběhem,“ říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

V letošním roce byly žádosti přijímány do 15. 4. 2024, přijato bylo k posouzení 25 žádostí. Odborný posudek k přijatým žádostem poskytuje Regionální Filmová Kancelář Plzeňského kraje.

Tichá pošta (800 tis. Kč) lokace Úterý

Dobrodružný rodinný film podle stejnojmenné předlohy Jiřího Stránského se odehrává v zasněženém pohraničí na sklonku německé okupace. Napínavou a obrazově atraktivní formou pojednává o vážném historickém tématu, kdy se skupinka dětských hrdinů vrhne do záchrany sestřeleného francouzského pilota, kterého si předávají mezi horskými vesnicemi jako utajenou zprávu ve škole. Čelí přitom smrtelně nebezpečným vojákům okupační armády, zrádcům a udavačům a v neposlední řadě také krutým podmínkám zimy na horách. "Výpravný snímek má ambice nejen oslovit co nejširší diváckou obec, ale také do jisté míry navázat na tradici rodinných filmů, které byly před rokem 1989 výkladní skříní československé kinematografie. Dílo, které vychází z předlohy významného českého spisovatele a scenáristy Jiřího Stránského, bude s ohledem na zkušený realizační tým zajisté výraznou filmovou událostí. Odvaha tvůrců natočit snímek s dětskými hrdiny je s ohledem na legislativní i profesní náročnost rozhodně obdivuhodná a je zde potřeba zdůraznit zkušenost producentky s podobným natáčením,“ říká Radka Šámalová za Regionální Filmovou Kancelář PK.

Zlatovláska (800 tis. Kč) lokace Státní hrad a zámek Horšovský Týn

Filmová pohádka Zlatovláska je novým zpracováním klasické pohádky na motivy Karla Jaromíra Erbena od autorky hitu Anděl Páně Lucie Konášové. Původní konflikt, zda poslechnout hlas srdce a zradit svého pána je umocněn novými motivy - postavou Jiříkova lstivého a závistivého přítele Štěpána, touhou Zlatovlásčina otce po živé vodě a věrným psím přítelem Štístkem. "Přestože se jedná o jednu z nejznámějších pohádek, prozatím se dočkala „pouze“ loutkové podoby z roku 1955 a televizního zpracování v roce 1973. Tvůrci slibují výpravnou podívanou, což jim lze s ohledem na předchozí zkušenost se žánrem (Princezna zakletá v čase) bezpochyby věřit a lze očekávat, že tato ambice bude bezezbytku naplněna,“ doplnil k pohádce radní Libor Picka.

Divočina (800 tis. Kč)

Rodinné drama režisérky Evženie Brabcové slibuje téma boje o život a o svobodu. Příběh dvou malých sester a jejich matky, které utíkají před násilnickou „hlavou rodiny“ do úkrytu, jež nacházejí u podivínského dědečka, symbolizuje nejen touhu po svobodě a nezávislosti, ale neotřele a bez patosu se dotýká také tématu domácího násilí a omezování osobních svobod. S ohledem na profesní zkušenosti členů realizačního týmu lze předpokládat, že finální dílo bude mít nejen vysokou úroveň řemesla, ale jeho téma zarezonuje i celospolečensky. Příslibem natáčení je také objevení dosud opomíjených lokací.

CHICA CHECA (800 tis. Kč)

Jemná komedie s dramatickými prvky režiséra Šimona Holého zobrazuje příběh osamělé pošťačky Zdeny, která ovdovělá žije v rozpadlém domě na vsi, matka jí umírá a syn pracuje v zahraničí. Syn se vrací domů, aby se rozloučil s babičkou a Zdena tak přichází na to, že není úspěšným ekonomem, ale živý se jako drag queen, což nakonec paradoxně pomůže se splněním babiččina posledního přání. Snímek popisuje rodinné vztahy, strach z názorů ostatních lidí či boj se samotou a nabízí naději na dobrý konec v malých detailech každodenního života. Přes vážnost tématu snímek přináší i odlehčený tón nebrodící se depresivním sentimentem. „Šimon Holý je výraznou osobností nastupující generace filmařů. Je bezesporu zárukou originálního, odvážného a umělecky hodnotného snímku, který se navíc díky žánrovému zařazení nestane „dalším“ z řady podobně laděných snímků. Film slibuje vrstevnatý příběh ze současnosti, přičemž celou řadu témat chce reflektovat s nadhledem a úsměvem, což lze při trendu nesporně kvalitních sociálních dramat vnímat jako hledání jiné cesty jak publikum oslovit,“ říká k podpoře snímku Radka Šámalová.

Podpora filmové tvorby v předešlých letech

Plzeňský kraj podporuje filmovou tvorbu už řadu let. V roce 2016 to byl seriál Policie Modrava (1 mil. Kč), v roce 2018 úspěšný snímek Nabarvené ptáče (1 mil. Kč) nebo pohádka Čertí brko (242 tis. Kč). V roce 2019 šlo o podporu úspěšného filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel (400 tis. Kč), Mazel a tajemství lesa (400 tis. Kč) nebo Cesta domů (400 tis. Kč).

 

Od roku 2022 vypisuje Plzeňský kraj dotační titul Podpora audiovizuální tvorby Plzeňským krajem. První rok bylo podpořeno 11 projektů částkou 4,5 mil. Kč. V roce 2023 to bylo 17 projektů za 5 mil. Kč.

 

Podpořena byla např. fantasy pohádka Princezna zakletá v čase 2 (650 tis. Kč), Král Šumavy (500 tis. Kč) a jeho 2. a 3. série (650 tis. Kč) nebo drama dle skutečného příběhu Bratři (450 tis. Kč).