MENU Filmová kancelář Plzeňského kraje

Výzva na podporu tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji v roce 2022

Dne 24. ledna 2022 byla vyhlášena výzva na podporu filmových natáčení v Plzeňském kraji s alokací 4,5 mil. Kč. Znění výzvy spolu s pravidly pro žadatele je dostupné na webových stránkách Plzeňského kraje (odkaz viz níže).

Podávat žádosti bude možné v on-line aplikaci, a to od 23. února do 15. dubna 2022. Žádat lze na projekty, které budou v kraji realizovány od 1. ledna 2022 až do 30. září 2023. Podpora je cílena na vznik celovečerních nebo krátkometrážních hraných nebo animovaných filmů či seriálů, dokumentů a studentských a amatérských děl.

Dotační program na podporu audiovizuální tvorby v Plzeňském kraji směřuje ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví v Plzeňském kraji a s cílem uchování existujících a tvorby nových kulturních hodnot.

Odkaz na zveřejněnou výzvu najdete tady.