MENU Filmová kancelář Plzeňského kraje

Plzeňský kraj vyhlásil výzvu na podporu filmových natáčení s alokací 4,5 mil. Kč

Z natáčení snímku Nikdo mě nemá rád, fotograf: Jan Růžička

V rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 došlo k navýšení podpory filmových projektů vznikajících na jeho území, a to na částku 4,5 milionů korun. Jedná se o výrazný nárůst oproti předešlým letům, kdy kraj uvolnil v roce 2020 1,2 mil. Kč a v roce 2019 1,68 mil. Kč. Navýšení rozpočtu reaguje na jednu z nově stanovených strategických priorit kraje, která cílí na rozvoj filmového turismu a podporu filmových natáčení v regionu. Spolu s navýšením financí pro filmové štáby je začátek roku nositelem ještě jedné novinky, a to zřízením transparentního grantového programu, který bude s podporou provázaný.

Dosud filmaři mohli žádat formou celoročně otevřené výzvy, a to až do vyčerpání vyčleněných prostředků. S ohledem na to, že jsme do této chvíle disponovali v průměru 1,5 mil. na rok, tak se bohužel v posledních dvou letech stávalo, že vyčleněné finance byly vyčerpány hned z kraje roku a nám se pak shromažďovaly další a další žádosti, kterým jsme již nemohli bohužel vyhovět”, sdělil náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.

Výzva spolu s pravidly pro žadatele byla na stránkách Plzeňského kraje zveřejněna v pondělí 24. ledna 2022. Podávat žádosti bude možné v on-line aplikaci, a to od 23. února do 15. dubna 2022. “Žádat lze na projekty, které budou v kraji realizovány od 1. ledna letošního roku až do 30. září roku 2023. Podpora je cílena konkrétně na vznik celovečerních nebo krátkometrážních hraných nebo animovaných filmů či seriálů, dokumentů a studentských a amatérských děl”, informoval dále náměstek hejtmanky a doplnil, že v jakékoliv fázi lze kontaktovat buď pověřené úředníky z Plzeňského kraje, nebo přímo zástupce Regionální Filmové Kanceláře Plzeňského kraje.

S ohledem na nárůst aktivit filmové kanceláře a výrazný příliv filmařů do kraje v posledních dvou letech je skutečně vynikající zprávou nejen navýšení rozpočtu Plzeňského kraje na podporu filmových projektů, ale spolu s tím i zřízení grantového programu, do kterého mohou filmaři žádat. Program bude mít stanoven jasná pravidla a oproti formám z předešlých let bude maximálně transparentní”, zhodnotila Radka Šámalová z Regionální Filmové Kanceláře Plzeňského kraje, která na tvorbě grantového programu spolupracovala.

V loňském roce získal finanční podporu například snímek Nikdo mě nemá rád režisérského dua Weinreb a Kazda a v předešlých letech také například Prvok, Šampón, Tečka a Karel režiséra a spisovatele Patrika Hartla”, doplnil zástupce filmové kanceláře David Brabec. “Tyto dva snímky uvádím proto, že co do počtu natáčecích dní při jejich vzniku výrazně rezonovala Plzeň a konkrétně lokace jako KD Šeříkovka, nákupní centrum Tesco na Borských polích, kavárna Le Frenchie na plzeňském náměstí apod. Filmaři ve všech případech museli hradit pronájem zabraných míst, hradit zábory a s tím spojené poplatky například za ušlý zisk z parkovacích stání, využívali služeb místních hasičů, záchranné služby nebo zapojili dokonce i lokální trhovce. Toto vše reflektuje, že částka vložená filmovým produkcím se do města několikanásobně vrací právě v podobně investic do místní infrastruktury”, konkretizoval Brabec.

“Mohu doplnit, že v rámci letošního roku jednáme například s producenty MasterFilm, kteří se chystají v kraji natáčet snímek Citlivý člověk a spolu s tím žádat o finanční podporu. Česko-slovenský snímek vzniká na motivy stejnojmenné knihy spisovatele Jáchyma Topola a představuje příběh kočovné rodiny - otce herce, matky alkoholičky a dvou dětí - která se vrací po letech putování Evropou zpátky do Čech, aby se tu pokusila nalézt domov”, prozradila Šámalová.

Dotační program na podporu audiovizuální tvorby v Plzeňském kraji směřuje ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví v Plzeňském kraji a s cílem uchování existujících a tvorby nových kulturních hodnot. Více o programu se zájemci dozví na https://dotace.plzensky-kraj.cz.