MENU Filmová kancelář Plzeňského kraje

Regionální filmová kancelář Plzeňského kraje zahájila svoji činnost

Regionální filmová kancelář Plzeňského kraje se poprvé představí v rámci Industry programu festivalu Finále Plzeň 2018, který probíhá v termínu od 19. do 24. dubna 2018. Záměrem kanceláře je sjednotit a zastřešit města a obce v regionu, aby v případě zájmu producentských firem o natáčení mohla dopomoci k minimalizování vzájemné administrativy a obecně k zefektivnění procesů, které přípravy, průběh i samotné natáčení provázejí.

pozvánka

V pondělí 23. dubna se uskuteční neformální setkání, v rámci něhož bude představena činnost kanceláře a plány na letošní rok. Na toto setkání jsou zváni všichni zástupci historických objektů, zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, filmoví profesionálové (producenti, lokační manažeři…) a zástupci vybraných obcí a dalších krajských institucí. Výstupem z tohoto setkání by pak mělo být vzájemné propojení jak účastníků, tak i dalších lokálních aktérů, vysvětlení poslání a fungování Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje včetně mantinelů její činnosti. Setkání se účastní i zástupci Czech Film Commision. V průběhu festivalu Finále Plzeň se dále pro zájemce uskuteční dvě Location Tour, a to v termínech 21. a 24. dubna 2018.

Foto: Vladimír Čermák, redaktor Plzeň.cz